Zoeken naar nip gedragscode

nip gedragscode
 
Beroepscode psychologen Autoriteit Persoonsgegevens.
Uit uw informatie begrijpt de Registratiekamer dat ongeveer een derde van het ledenbestand van het NIP valt onder de WGBO. In haar uitspraak van 6 maart 1998, CvB 97/23, is het College van Beroep van het NIP van oordeel dat dat zelfs in" de regel" het geval is, evenals de toepasselijkheid van de Wet persoonsregistraties, overigens.
Nederlands Instituut van Psychologen NIP.
21-03-2019 Het NIP staat vierkant achter het programma OntRegel de Zorg in de gehandicaptensector. Binnen dit programma kun je met je eigen team aan de slag in schrap en snapsessies. NIP, HNK gebouw, Utrecht, 27-03-2019 Intervisiebijeenkomst Family Mediation 2019. NIP Utrecht, 28-03-2019 Geannuleerd!
De Beroepscode NIP.
In de Beroepscode voor psychologen opgesteld door het NIP staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld. Psychologen die lid zijn van het NIP en/of een NIP-registratie hebben, houden zich aan deze beroepscode.
psychologiepraktijkberingen.nl.
The Sponsored Listings displayed above are served automatically by a third party. Neither the service provider nor the domain owner maintain any relationship with the advertisers. In case of trademark issues please contact the domain owner directly contact information can be found in whois.
Nederlands Instituut voor Psychologen NIP Mens en Samenleving: Psychologie.
In Nederland is er een landelijke beroepsvereniging van en voor psychologen, ook wel het Nederlands Instituut van Psychologen NIP genoemd. Het NIP wijdt zich aan de bevordering van het beoefenen van de psychologie, zorgt voor kwaliteit bij het uitoefen van het beroep en behartigt de belangen van de psychologen.
VSPN.
Als uitgangspunt is de Gedragscode van het Nederlands Instituut Psychologen NIP genomen. Deze beroepsethiek biedt de geaccrediteerde leden van de VSPN ruim voldoende leidraden en richtlijnen om verantwoord te kunnen handelen in vrijwel alle situaties waarin de geaccrediteerde sportpsycholoog tijdens de uitoefening van het beroep van wetenschapper, docent en praktijksportpsycholoog terecht kunnen komen.

Contacteer ons