Zoeken naar nip adres

nip adres
 
Home Psychologiestudenten.
De coalitiepartijen hebben eind januari een akkoord bereikt over het Kinderpardon. De verwachting is dat van de 700 asielkinderen er. NIP-Ledenpeiling 2019: laat uw mening horen! Wat verwacht u van uw NIP-lidmaatschap? En hoe kan het NIP uw professionele belangen en die van de psychologie nog.
Het NIP NIP.
Inzet van het NIP. Het NIP waakt over kwaliteit en biedt bescherming tegen psychologische handelingen door onbevoegden.: Leden van het NIP dienen zich bij het uitoefenen van hun beroep te houden aan gedragsregels, die door de vereniging zijn vastgelegd in de Beroepscode.
Nederlands Instituut van Psychologen NIP.
21-03-2019 Het NIP staat vierkant achter het programma OntRegel de Zorg in de gehandicaptensector. Binnen dit programma kun je met je eigen team aan de slag in schrap en snapsessies. NIP, HNK gebouw, Utrecht, 27-03-2019 Intervisiebijeenkomst Family Mediation 2019. NIP Utrecht, 28-03-2019 Geannuleerd!
Contact NIP.
Boeken van collega-psychologen. Adverteren bij het NIP. Tijdschrift de Psycholoog. Veelgestelde vragen aan het NIP. U bent hier: Home Het NIP Contact. Adverteren bij het NIP. Lidmaatschap van het NIP. Over het NIP. Actief worden voor de vereniging. Adverteren bij het NIP.
Inloggen NIP.
Tegelijkertijd levert u als NIP lid een belangrijke bijdrage aan een sterke beroepsvereniging die opkomt voor de belangen van psychologen. Het NIP zet zich op verschillende manieren in voor de kwaliteit van het vak en biedt praktische steun en informatie.
Klachtprocedure NIP.
Dan kunt u een klacht tegen de psycholoog indienen bij het College van Toezicht. Dit is alleen mogelijk als de psycholoog lid is van het NIP of bij het NIP staat geregistreerd. Lees meer over Beroepsethiek en de Beroepscode. Zie ook: Wat als ik ontevreden ben over een psycholoog? Welke klachten komen niet in aanmerking? Klachten over het gedrag van de psycholoog in de privésfeer. Claims over financiële schade als gevolg van het handelen van de psycholoog. Verzoeken tot herziening van een psychologisch rapport. Klachten over gebeurtenissen die naar het oordeel van de Colleges te lang geleden. Gelijkluidende klachten die door dezelfde klagers tevens zijn ingediend bij de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg kunnen niet in behandeling worden genomen. Dit ter beoordeling van het College van Toezicht. Beide partijen mogen zich laten bijstaan en/of laten vertegenwoordigen door een raadsman of gevolmachtigde. De raadsman of gevolmachtigde mag niet als belanghebbende bij de klacht zijn betrokken. Bijstand door een advocaat is niet verplicht. Schriftelijk per post of per e-mail, in het Nederlands, naar College van Toezicht/NIP, Postbus 2085, 3500 GB Utrecht, of via collegevantoezicht@psynip.nl. In een klacht moet staan.: naam, adres en woonplaats van de klager.;
Archieven.nl Adres: Staphorst; Naam: Nip, R, Historisch Centrum Overijssel HCO.
De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

Contacteer ons